Rabattpoäng på allt du handlar

Handla

1. Du handlar på Qvicktime.eu och erhåller rabattpoäng.

Använd

2. Du kan använda dina intjänade poäng i din nästa order

Bonus

3. Intjänad bonus kan inte bytas mot kontanter.

Fullständiga medlemsvillkor för rabattprogram på Qvicktime

1. Medlemskap

Allmänt om QvickTime

  • Qvicktimes rabattpoäng är Qvicktimes lojalitetsprogram.
  • Det kostar inget att vara medlem i Qvicktime.
  • För att vara medlem måste du ha fyllt 18 år samt vara folkbokförd i Sverige.
  • Medlemskapet är personligt.
  • Lojalitetsprogrammet gäller för Qvicktime.eu och ej fysisk butik

Ansökan om medlemskap

När du skapar ett konto på Qvicktime.eu så får du automatiskt tillgång till rabattpoäng och du tjänar rabattpoäng på allt du handlar

Qvicktime har rätt att ändra i villkoren för medlemskap. Medlemskapet gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid för Qvicktime. Intjänade poäng förfaller per automatik efter 12 månader från senaste gjorda köp. Qvicktime förbehåller sig också rätten att avsluta medlemskapet eller annullera poäng på grund av missbruk. Med missbruk avses att du inte följer de överenskomna villkoren eller låter andra personer registrera köp på ditt medlemskonto.

Avsluta medlemskap

Du har rätt att när som helst gå ur Qvicktime genom att lämna ett meddelande om detta till Qvicktimes Kundservice.

2. Rabattpoäng

För varje krona du handlar för tjänar du rabattpoäng. Du erhåller 2,5% av värdet på dina inköp som omvandlas till rabattpoäng.

Tabell över rabattpoäng

RabattpoängVärde i SEK
2525
5050
7575

Så här använder du dina rabattpoäng

När du handlar på Qvicktime.eu, och har rabattpoäng på ditt konto, väljer du i kassan om du vill använda dig av dina intjänade rabattpoäng. Rabattpoäng är personliga och kan ej användas på någons annan persons konto. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna använda dina rabattpoäng.

Information om dina rabattpoäng

Aktuellt poängsaldo och information om dina rabattpoäng, som kommer att förfalla och hur de tjänat dem, hittar du på Mintt Konto på Qvicktime.eu. Information om intjänade rabattpoäng skickas även till dig via e-post när du genomfört ett köp.

3. Hantering av personuppgifter och information

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter och GDPR finns på vår sida för GDPR.

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen hänvisas till Qvicktimes kundservice

4. Force Majeur

Qvicktime är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Qvicktime själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Qvicktime är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Qvicktime varit normalt aktsam.

5. Kontaktuppgifter

QvickTime Bonus
QvickTime Kundservice

qvicktime@magnussonsur.se

Adress: Korsgatan 22, 411 11 Göteborg