Rabattpoäng på allt du handlar

Handla

1. Du handlar på Qvicktime.eu och erhåller rabattpoäng.

Använd

2. Du kan använda dina intjänade poäng i din nästa order

Bonus

3. Intjänad bonus kan inte bytas mot kontanter.

 

Fullständiga medlemsvillkor för rabattprogram på QvickTime

Medlemskap

Allmänt om QvickTime

QvickTime är QvickTime lojalitetsprogram.

Det kostar inget att vara medlem i QvickTime.

För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år samt vara folkbokförd i Sverige.

Anställda inom QvickTime-koncernen kan vara medlemmar men erhåller ingen bonus.

Medlemskapet är personligt.

Lojalitetsprogrammet gäller för QvickTime.eu och ej fysisk butik

 

Ansökan om medlemskap

När du skapar ett konto på QvickTime.eu så får du automatiskt tillgång till rabattpoäng och du tjänar poäng på allt du handlar

QvickTime har rätt att ändra i villkoren för medlemskap. Medlemskapet gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid för QvickTime. Intjänade poäng förfaller per automatik efter 12 månader från senaste gjorda köp. QvickTime förbehåller sig också rätten att avsluta medlemskapet eller annullera poäng på grund av missbruk. Med missbruk avses att du inte följer de överenskomna villkoren eller låter andra personer registrera köp på ditt medlemskonto.

 

Avsluta medlemskap

Du har rätt att när som helst gå ur QvickTime genom att lämna ett meddelande om detta till QvickTime Kundservice.

 

 

Bonustabell

PoängRabattpoäng, kr
25 25
50 50
75 75

Så här använder du din bonus

När du handlar på QvickTime.eu och har bonus på ditt bonuskonto väljer du i kassan om du vill använda dig av dina intjänade rabattpoäng. Bonuspoäng är personliga och kan ej användas på någons annan persons konto. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna använda dina poäng

 

Information om din bonus

Aktuellt poängsaldo och information om poäng, som kommer att förfalla, hittar du på Mina Konto på QvickTime.eu. Information om intjänad bonus skickas även till dig via e-post när du når upp till nivåerna, som anges ovan.

 

Hantering av personuppgifter och information

Magnussons ur AB ("QvickTime") är personuppgiftsansvarig och registrerar dina personuppgifter i samband med:

a) ditt köp på QvickTime.eu

b) din prenumeration av nyhetsbrev 

c) ditt deltagande i enskilda kampanjer och aktiviteter som t ex tävlingar

d) vid ansökan om konto på QvickTime.eu

e) vid ansökan om QvickTime Konto


QvickTime inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund samt uppdaterar, från andra register, information som är särskilt viktig för god kundservice. Ändamålet med denna registrering är att administrera och genomföra analyser samt marknadsföringsaktiviteter.

Behandlingen sker enligt Personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vid genomförande av köp hos QvickTime distanshandel registreras uppgifter om kundens köp. Ändamålet med behandlingen är att lagra och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. I marknadsföringssyfte används inte information på artikelnivå som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring.

Den som inte vill mottaga adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta QvickTimes kundservice och begära en s.k. reklamspärr.

I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till QvickTime ger du ditt medgivande till att QvickTime registrerar och lagrar köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål under avtalstiden. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till QvickTime (maximalt en gång per år). QvickTime kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som QvickTime samarbetar med för nödvändig behandling för QvickTime räkning t ex för analys, tryck, distribution eller kreditupplysning. Utöver detta kan QvickTime även enligt lag tvingas lämna ut uppgifter till tredje part. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen hänvisas till QvickTime kundservice

 

Force Majeur

QvickTime är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om QvickTime själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. QvickTime är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om QvickTime varit normalt aktsam.

 

Kontaktuppgifter

QvickTime Bonus

QvickTime Kundservice

qvicktime@magnussonsur.se

Adress: Korsgatan 22 411 11 Göteborg