• Logga ut Mitt konto
 • Rabattpoäng på allt du handlar

  Handla

  1. Du handlar på Qvicktime.eu och erhåller rabattpoäng.

  Använd

  2. Du kan använda dina intjänade poäng i din nästa order

  Bonus

  3. Intjänad bonus kan inte bytas mot kontanter.

  Fullständiga medlemsvillkor för rabattprogram på Qvicktime

  1. Medlemskap

  Allmänt om QvickTime

  • Qvicktimes rabattpoäng är Qvicktimes lojalitetsprogram.
  • Det kostar inget att vara medlem i Qvicktime.
  • För att vara medlem måste du ha fyllt 18 år samt vara folkbokförd i Sverige.
  • Medlemskapet är personligt.
  • Lojalitetsprogrammet gäller för Qvicktime.eu och ej fysisk butik

  Ansökan om medlemskap

  När du skapar ett konto på Qvicktime.eu så får du automatiskt tillgång till rabattpoäng och du tjänar rabattpoäng på allt du handlar

  Qvicktime har rätt att ändra i villkoren för medlemskap. Medlemskapet gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid för Qvicktime. Intjänade poäng förfaller per automatik efter 12 månader från senaste gjorda köp. Qvicktime förbehåller sig också rätten att avsluta medlemskapet eller annullera poäng på grund av missbruk. Med missbruk avses att du inte följer de överenskomna villkoren eller låter andra personer registrera köp på ditt medlemskonto.

  Avsluta medlemskap

  Du har rätt att när som helst gå ur Qvicktime genom att lämna ett meddelande om detta till Qvicktimes Kundservice.

  2. Rabattpoäng

  För varje krona du handlar för tjänar du rabattpoäng. Du erhåller 2,5% av värdet på dina inköp som omvandlas till rabattpoäng.

  Tabell över rabattpoäng

  RabattpoängVärde i SEK
  25 25
  50 50
  75 75

  Så här använder du dina rabattpoäng

  När du handlar på Qvicktime.eu, och har rabattpoäng på ditt konto, väljer du i kassan om du vill använda dig av dina intjänade rabattpoäng. Rabattpoäng är personliga och kan ej användas på någons annan persons konto. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna använda dina rabattpoäng.

  Information om dina rabattpoäng

  Aktuellt poängsaldo och information om dina rabattpoäng, som kommer att förfalla och hur de tjänat dem, hittar du på Mintt Konto på Qvicktime.eu. Information om intjänade rabattpoäng skickas även till dig via e-post när du genomfört ett köp.

  3. Hantering av personuppgifter och information

  Information om hur vi hanterar dina personuppgifter och GDPR finns på vår sida för GDPR.

  För ytterligare information om personuppgiftshanteringen hänvisas till Qvicktimes kundservice

  4. Force Majeur

  Qvicktime är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Qvicktime själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Qvicktime är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Qvicktime varit normalt aktsam.

  5. Kontaktuppgifter

  QvickTime Bonus
  QvickTime Kundservice

  qvicktime@magnussonsur.se

  Adress: Korsgatan 22, 411 11 Göteborg